Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

00:38
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viatransfuzja- transfuzja-
nieniewesola
00:36
9430 0c71 600
nieniewesola
00:36
6963 2dfa 600
Reposted fromMeshirr Meshirr viamole-w-filizance mole-w-filizance
nieniewesola
00:36
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viamole-w-filizance mole-w-filizance
nieniewesola
00:31
Gdy Cie gryzę w szyje, Ty udajesz, ze nie boli!
— K.
Reposted fromPicki91 Picki91 viaoxygenium oxygenium
nieniewesola
00:31
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"

February 24 2017

nieniewesola
21:34
nieniewesola
21:31
8209 2111 600
nieniewesola
21:28
4617 e10a
Californication
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
nieniewesola
21:27
Kiedy się spotkaliśmy, zrozumiałam, kim jest Mężczyzna. Ten idący chodnikiem naprzeciw mnie bohater mojego życia.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawetryagain wetryagain
nieniewesola
21:27
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
— The Sound of Silence
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
nieniewesola
21:24
3338 4f15
nieniewesola
21:24
4616 1e9b
nieniewesola
21:18
nieniewesola
21:18
5213 2ecc
Reposted fromNajada Najada viabrzask brzask
nieniewesola
21:18
3691 b4f3 600
Reposted frommental-cat mental-cat viabrzask brzask
nieniewesola
21:15
nieniewesola
21:15
nieniewesola
21:08
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viay-xcv-y y-xcv-y
nieniewesola
21:08
Reposted fromtheoffice theoffice viay-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl