Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

nieniewesola
09:06
9908 f57c 600
Reposted frommental-cat mental-cat viahyperreaaal hyperreaaal
nieniewesola
09:05

“You remember that cave? We should have stayed in that cave.”

“We’ll go back there.”
nieniewesola
09:04
2256 7235
Reposted fromkajajaja kajajaja viagameofthrones gameofthrones
nieniewesola
09:04
hate U, George R. R. Martin 
nieniewesola
09:02
8004 7e9f
nieniewesola
09:02
0143 b4ac
Reposted fromnyaako nyaako vianiemaproblemu niemaproblemu
nieniewesola
09:02
Reposted frombluuu bluuu vianiemaproblemu niemaproblemu
nieniewesola
09:02

May 30 2015

21:16
nieniewesola
19:03
nieniewesola
19:02

May 02 2015

nieniewesola
20:17
Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.
— Albert Einstein
Reposted fromrailus railus vianotperfectgirl notperfectgirl
nieniewesola
20:17
0523 5d5a 600
Reposted fromadzix69 adzix69 vianotperfectgirl notperfectgirl
nieniewesola
20:15

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi vianotperfectgirl notperfectgirl
nieniewesola
20:15
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat vianotperfectgirl notperfectgirl
nieniewesola
20:15
Ileż niedoli mogą zawierać takie dwie małe plamki, tak małe, że można je zakryć kciukiem, oczy ludzkie.
— Remarque
Reposted frompingwineq pingwineq vianotperfectgirl notperfectgirl
nieniewesola
20:15
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
nieniewesola
20:15
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk

May 01 2015

nieniewesola
22:32
nieniewesola
22:31
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl